Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Ogłoszenie w sprawie możliwości wnoszenia uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
Data utworzenia
2020-10-12
Opis

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Burmistrz Frampola podaje do publicznej wiadomości treść oferty Stowarzyszenia Turystyczno-sportowego START Gmina  Frampol na realizację zadania publicznego pod tytułem: ,, Aktywna jesień ”. 

Zgodnie z treścią art. 19a ust 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Pisemne uwagi dotyczące oferty należy składać w sekretariacie Urzędu, przesłać listownie na adres: Urząd Miejski we Frampolu, ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol lub na adres poczty elektronicznej e-mail: umframpol@frampol.pl

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Maciej Goral
Dodano do BIP dnia: 2020-10-12 12:16:31